Friday 16 December 2011

DVD review: Necronos Tower of Doom (2010)


As requested by Infernal Films I have included a swedish translation of the review.

Necronos (Thomas Sender), one of the mightiest minions of the devil himself has come to earth to create an invincible army of the undead under leadership of barbaric demons, called Berzerkers. To achieve his goal Necronos needs numerous often very macabre and difficult to come by ingredients. So Satan sends him two assistants to achieve his goal - Goran (Timo Fuchs), a Blood Demon and footman loyal to Necronos as well as The Mighty Witch (Manoush) to locate the chosen one - a virgin witch
Necronos Tower of Doom is a german splatter film written, co-produced and directed by Marc Rohnstock. After a slow start the film gains momentum and never loses it´s pace. There is plenty of nudity (you get full frontal female and male) and extreme gore. The special fx created by Marc Rohnstock is mostly good (I´ve seen far worse) and there are some great gory moments in the film. The production values are better than I expected and it´s clear that it´s an ambitious film. The soundtrack is good and fitting.
The review is based on a screener that was sent to me by Infernal Films, the screener has english subtitles which is nice as my german is a bit rusty. You might be interested to know that Dark Entertainment AB has obtained the rights in Sweden and plans to release Necronos Tower of  Doom on DVD during 2012.
Rating: 5 out o 7. Necronos Tower of Doom is a two hour long orgy of ultra violence, nudity and extreme gore which is sure to delight splatter fans around the world. I look forward to seeing more films from Infernal Films 

Swedish translation:

Necronos (Thomas Sender), en av de mäktigaste hantlangare av djävulen själv har kommit till jorden för att skapa en oövervinnlig armé av odöda under ledning av barbariska demoner, som kallas Berzerkers. För att uppnå sitt mål behöver Necronos många ofta mycket makabra och svåra att få tag på ingredienser. Så Satan skickar honom två assistenter för att nå sitt mål - Goran (Timo Fuchs), en Blood Demon och betjänt lojal till Necronos samt The Mighty Witch (Manoush) för att hitta den utvalda  -en häxa som är oskuld.
Necronos Tower of Doom är en tysk splatter film skriven, samproducerad och regisserad av Marc Rohnstock. Efter en långsam start filmen tar fart och förlorar aldrig takten. Det finns gott om nakenhet (du får full frontal kvinnligt och manligt) och extrem gore. Special effekterna är skapade av Marc Rohnstock och oftast är bra (jag har sett mycket värre) och det finns några riktigt bra och blodig scener i filmen. Produktionsvärdena är bättre än jag förväntade mig och det framgår att det är en ambitiös film. Soundtracket är bra och passande.
Recensionen  baseras på en screener som skickades till mig av Infernal films,  screenern har engelsk text vilket är trevligt eftersom min tyska är lite rostig. Du kanske är intresserad av att veta att Dark Entertainment AB har erhållit rättigheterna i Sverige och planerar att släppa Necronos Tower of Doom på DVD under 2012.
Betyg: 5 av 7. Necronos Tower of Doom är en två timmar lång orgie i extremt våld, nakenhet och extrem gore som säkerligen kommer att glädja splatter fans runt om i världen. Jag ser fram emot att se fler filmer från Infernal Films

/JL

No comments:

Post a Comment