Thursday 1 March 2012

DVD review: Graveyard of the Living Dead (Video 2008)


As requested by Infernal Films I have included a swedish translation of the review.

First of all I´d like to thank Lars Rohnstock for making a screener available for me. In a research laboratory scientists are using brain waves to try to activate the recently deceased to return. They want to collect information about the dying process. One of the researchers injected a freshly deceased with a serum, a short time later there is a strange metamorphosis: He is now living dead. The undead kills two scientists, the three zombies then escape from the medical institute. Not far away, a group of young goth fans plans to celebrate in a cemetery. The group friends have no choice but to take up the fight against the zombies and their thirst for human flesh seems to be insatiable. Graveyard of the Living Dead is directed by Marc Rohnstock. The performances are perfectly fine for a small amateur production. The camera work and editing is pretty good. There is a strikingly large amount of gore, it really squirts all over the place as body parts are removed with an ax, some victims and zombies are gutted and there are countless headshots. The special fx are naturally not completely perfect, but that shouldn´t be surprising as this is a amateur film. The effects team has done a good job in any case. The zombie masks may be slightly different than in other films, in my opinion they are reminiscent of the old italian zombie films. As for the story, the film certainly does not win innovation award, but that was never the intention of the director, the aim is to entertain and he succeds in doing so. The story kept ​​me entertained, particularly the beginning is very reminiscent of Re-animator.
This review is based on a screener sent to me, it´s uncut and has english subtitles.
Rating: 5½ out of 7. Graveyard of the Living Dead is a extremely fast and entertaining splatter-fest and I´m sure that splatter fans will enjoy it as there is a really large amount of blood and gore on display. I will definitely keep an eye on Marc Rohnstock

Swedish translation:

Först av allt skulle jag vilja tacka Lars Rohnstock för att gjort en screener tillgänglig  för mig.
I en forskningslaboratorium använder forskare hjärnvågor för att försöka få den nyligen avlidne att återvända. De vill samla in information om den döendeprocessen. En av forskarna injicerar en nyligen avliden med ett serum, en kort tid senare inträffas en märklig metamorfos: Han är nu levande död. Den odöde dödar två forskare, de tre zombierna flyr sedan från det medicinska institutet. Inte långt därifrån planerar en grupp unga goth fans en fest på en kyrkogård. Gruppen har inget annat val än att ta upp kampen mot zombierna och deras törst efter människokött verkar vara omättlig. Graveyard of Living Dead är regisserad av Marc Rohnstock. Skådespeleriet är bra för en liten amatör produktion. Kameraarbete och redigering är ganska bra. Det finns en påfallande stor mängd gore, det verkligen sprutar överallt när kroppsdelar avlägsnas med en yxa, en del offer och zombies får inälvorna utslitna och det finns otaliga headshots. Special fx är naturligtvis inte helt perfekt, men det bör inte vara förvånande eftersom detta är en amatör film. Teamet har gjort ett bra jobb i alla fall. Zombie maskerna är något annorlunda än i andra filmer, enligt min uppfattning påminner de om de gamla italienska zombiefilmerna. När det gäller historien,så vinner vinner definitivt inte något pris för originalitet, men det var aldrig regissörens avsikt, ​​syftet är att underhålla och det lyckas han med. Berättelsen var underhållande, inledningen påminner mycket om Re-Animator.
Denna recension bygger på en screener skickad till mig, den är oklippt och har engelska undertexter.
Betyg: 5½ av 7. Graveyard of Living Dead är en extremt snabb och underhållande splatter-fest och jag är säker på att splatter fans kommer att njuta av den eftersom det finns en riktigt stor mängd blod och gore på display. Jag kommer definitivt hålla ett öga på Marc Rohnstock.


/JL

No comments:

Post a Comment